Printer-friendly version

Jehova Tanϊi szervezetιnek nιgy veszιlye

Jehova Tanϊi szervezetιnek nιgy veszιlye

 

Jehova Tanϊi szervezete azt αllνtja, hogy ő az egyetlen igaz keresztιny csoport az egιsz vilαgon. Azt mondja, hogy minden mαs – katolikus ιs protestαns – egyhαz tιvedιseket tanνt, ιs hogy aki ma nem tartozik Jehova Tanϊi kφzι, azt Isten el fogja pusztνtani. A tιnyek azonban azt mutatjαk, hogy ez a vallαsi szervezet megtιveszti az embereket. Νme nιgy indok, amrt σvakodni kell tőle:

1. Jehova Tanϊi szervezete tagadja a Biblia alapvető tanνtαsait.

Jehova Tanϊi tagadjαk, hogy Jιzus Krisztusban Isten lett emberrι.Ehelyett azt tanνtjαk, hogy Jιzus csak teremtett lιny, Mihαly arkangyal.

"A tιnyek azonban azt mutatjαk, hogy ez a vallαsi szervezet megtιveszti az embereket."

A Biblia azonban vilαgosan tanνtja, hogy Jιzus Krisztus a Fiϊ Isten. Pιldαul Zsid 1:8, "de a Fiϊrσl νgy szσl: 'A te trσnusod φrφkkι megαll, σ Isten ...'" Sok mαs vers szintιn ezt tanνtja, vφ. Jn 1:1,14, 20:26-28; ApCsel 20:28; Rσm 9:5; Zsid 1:3,8-9; 2Pt 1:1.

Jehova Tanϊi tagadjαk Jιzus Krisztus testben valσ feltαmadαsαt. Ehelyett azt tanνtjαk, hogy Jιzus teste szιtoszlott a levegőbe. Charles Taze Russell, a szervezet alapνtσja azt tanνtotta, hogy "Az ember Jιzus meghalt, φrφkre meghalt." (Studies in the Scriptures, Vol. 5, 1899, p. 454).

A Biblia azonban vilαgosan tanνtja, hogy Jιzus teste lett ιletre keltve. Pιldαul Lk 24:39, "Nιzzιtek meg a kezemet ιs a lαbamat, hogy valσban ιn vagyok. Tapintsatok meg, ιs lαssatok. Mert a szellemnek nincs hϊsa ιs csontja, de amint lαtjαtok, nekem van."Vφ. Jn 2:19-21, 20:26-28, 1Kor 15:6,14.

Jehova Tanϊi tagadjαk, hogy a Szentlιlek Isten ιs szemιly. Ehelyett azt tanνtjαk hogy a Szentlιlek csak szemιlytelen erő, mint az elektromossαg.

A Biblia azonban vilαgosan tanνtja, hogy a Szentlιlek Isten ιs szemιly: ApCsel 5:3-4 "Pιter azonban νgy szσlt: 'Anαniαs, miιrt szαllta meg a Sαtαn a szνvedet, hogy hazudj a Szentlιleknek ... Nem embereknek hazudtαl, hanem Istennek'" Vφ. Jn 14:16-17, 16:13-15, Rσm 8:26-27, 2Kor 3:6,17-18, Ef 4:30.

Jehova Tanϊi tagadjαk, hogy a megvαltαs Isten ingyen ajαndιka, amit nem tudunk kiιrdemelni, megszerezni. Ehelyett azt tanνtjαk, hogy az νtιlet elkerόlιshez egy szemιlynek csatlakoz nia kell hozzαjuk ιs tevιkenykednie Jehova Tanϊi szervezetιιrt.

A Biblia azonban vilαgosan tanνtja, hogy az όdvφssιget nem lehet megszerezni, mert az Isten ajαndιka. Ef 2:8-9 "Hiszen kegyelemből van όdvφssιgetek a hit αltal, ιs ez nem tőletek van: Isten ajαndιka ez; nem cselekedetekιrt, hogy senki se dicsekedjιk." Vφ. Rσm 4:14, Gal 2:16, Tit 3:5.

Jehova Tanϊi tagadjαk a bűnφsφk φrφk bűnhődιsιt. Ehelyett azt tanνtjαk, hogy a gonosz emberek egyszerűen megsemmisόlnek, megszűnnek lιtezni.

A Biblia azonban vilαgosan tanνtja a bűnφsφk vιg nιlkόli bόntetιsιt: Mt 25:41,46 "Akkor szσl a balkeze felől αllσkhoz is: Menjetek előlem, αtkozottak, az φrdφgnek ιs angyalainak elkιszνtett φrφk tűzre! ... Ιs ezek elmennek az φrφk bόntetιsre, az igazak pedig az φrφk ιletre." Vφ. Mt 18:8, 2Thessz 1:8-9, Jel 14:10-11, 20:10,15.

Jehova Tanϊi tagadjαk, hogy az ember lelke tϊlιli a testi halαlt. Ehelyett azt tanνtjαk, hogy mint az αllatoknαl, egy szemιly ιlete is megszűnik lιtezni a halαlakor.

A Biblia azonban vilαgosan tanνtja, hogy az emberi lιlek folytatja a tudatos lιtezιst a halαl utαn. 2 Kor 5:8 "De bizakodunk, ιs inkαbb szeretnιnk kikφltφzni a testből, ιs hazakφltφzni az Ϊrhoz." Vφ. Lk 16:19-31, Mt 17:1-7, Fil 1:21-24, Jel 6:9-11.

Jehova Tanϊi azt tanνtjαk, hogy az φrφk mennyei ιlet Istennel csak a kivαlasztottakι. Azt αllνtjαk, hogy csak egy 144 000 fős, Jehova Tanϊibσl αllσ kivαlasztott csoport szόlethet ϊjjα ιs ιlhet φrφkkι Istennel a mennyben; az φsszes tφbbi Tanϊ a fφldi paradicsomban marad.

A Biblia azonban vilαgosan tanνtja, hogy a hνvőknek nincs kιt osztαlya, ιs minden hνvő a mennybe jut. A Biblia megszαmlαlhatatlan sokasαgkιnt utal rαjuk: Jel 7:9,15 "Ezek utαn lαttam: νme nagy sokasαg volt ott, amelyet megszαmlαlni senki nem tudott, minden nemzetből ιs tφrzsből, nιpből ιs nyelvből; a trσnus előtt ιs a bαrαny előtt αlltak ... Ezιrt vannak az Isten trσnusa előtt, ιs szolgαljαk őt ιjjel ιs nappal az ő templomαban." Vφ.  Jn 3:15, 5:24, 12:26, Ef 2:19, Fil 3:20, Kol 3:1, Zsid 3:1, 12:22, 2Pt 1:10,11 stb.

Jehova Tanϊi tagadjαk, hogy az egyetlen Isten hαrom szemιlyben lιtezik, szerintόk ezt a Sαtαn talαlta ki. Kiforgatnak minden bibliai szφveget, melyek Jιzus Krisztust ιs a Szentlelket mint Istent azonosνtjαk.

A Biblia azonban vilαgosan tanνtja, hogy a Fiϊ ιs a Szentlιlek ιppϊgy Isten, mint az Atya (Jn 1:1, 20:28, 1Jn 5:20; ApCsel 5:3-4 stb.). Azt is vilαgosan tanνtja, hogy csak egy Isten van (Ιzs 43:10, 44:6,8 stb.), aki hαrom szemιlyben egy Isten (1Kor 12:4-6, Ef 4:4-6), mint Hαromsαg (Mt 28:19, 2Kor 13­:14, 1Pt 1:2).

Nem veszιlyes egy olyan szervezetet kφvetni, amely tagadja a Biblia alapvető tanνtαsait?

2. Jehova Tanϊi szervezete meghamisνtja a Bibliαt.

Jehova Tanϊi szervezete 1950 σta sajαt Bibliαt ad ki, amely "helyreαllνtotta" a Biblia αllνtσlag meghamisνtott szφvegιt. Ez a bibliaferdνtιs az Ϊj vilαg fordνtαs,1 amely sok szαndιkosan kiforgatott bibliai szφvegrιszt tartalmaz. Ezek a vαltoztatαsok prσbαljαk elrejteni a tιnyt, hogy Jehova Tanϊi szervezetιnek a tanνtαsa nem biblikus, ιs fιlrevezető.
 

A Biblia ιs a fιlrevezető Ϊj vilαg
fordνtαs φsszehasonlνtαsa
A Biblia
(Magyar Bibliatanαcs)
A fιlrevezető
Ϊj vilαg fordνtαs
Jαnos 1:1 "Kezdetben volt az Ige, ιs az Ige Istennιl volt ιs Isten volt az Ige."

Ez vilαgosan kijelenti, hogy Jιzus (az Ige) Isten
 
Jαnos 1:1 "Kezdetben volt a Szσ ιs a Szσ az Istennιl volt, ιs a Szσ isten volt."

A vαltoztatαs rιvιn a Tanϊk tagadhatjαk Jιzus Isten voltαt, mondvαn, hogy csak isten, de nem az Isten.
 
Kolossι 1:16 "Mert benne [Jιzusban] teremtetett minden ... minden αltala ιs reα nιzve teremtetett."

Ez azt tanνtja, hogy Jιzus minden Teremtője, tehαt ő maga nem lehet teremtmιny.
 
Kolossι 1:16 "mert αltala teremtetett minden mαs az egekben ιs a fφldφn ...Minden mαs őαltala ιs ιrte teremtetett"

A "mαs" szσ az eredeti gφrφg szφvegből hiαnyzik,
de νgy a Tanϊk Jιzust az első teremtett lιnynek nevezhetik. 

Zsidσk 1:8 "de a Fiϊrσl νgy szσl: 'A te trσnusod φrφkkι megαll, σ Isten."

Figyeld meg, hogy itt az Atya Isten szσlνtja Istennek Jιzust, a Fiϊt.

 

Zsidσk 1:8 "De a Fiϊra vonatkozσan: "Az Isten a trσnod φrφkkφn-φrφkkι..."

A szσrendi vαltoztatαs elrejti a tιnyt: Jιzus (a Fiϊ) Istennek van nevezve.
 


Nem veszιlyes egy olyan szervezetet kφvetni, amely meghamisνtja a Szentνrαs szφvegιt?
 

3. Jehova Tanϊi szervezetιnek tφrtιnete hamis prσfιciαk tφrtιnete.

Jehova Tanϊi vezetői αllνtjαk, hogy Jehova Isten nevιben beszιlnek prσfιtai hatalommal, de sok prσfιciαjuk bizonyult hamisnak. Pιldαul megjφvendφltιk, hogy az armageddoni csata ιs Isten orszαga (kirαlysαga) 1975-ben jφn el. Ezt a hibαt leplezendő, napjainkban sok Tanϊ tagadja, hogy ilyet jσsoltak, pedig ez kφnnyen bizonyνthatσ a sajαt irodalmukbσl.2

Jehova Tanϊi szervezete Isten orszαgαnak eljφvetelιt az 1914, 1915, 1918, 1925 ιs 1942 ιvekre is megjφvendφlte. 1925-ben pedig azt, hogy Αbrahαm,  Dαvid ιs mαs σszφvetsιgi szentek feltαmadnak, ιs visszatιrnek a fφldre. Mindannyiszor tιvedtek.3 A Biblia kijelenti, hogy a be nem jφtt jσslat a hamis prσfιta egyik jele (lαsd 5 Mσzes 18:21-22).

Nem veszιlyes egy olyan szervezetet kφvetni, amelynek a tφrtιnelme hamis prσfιciαk sorozata?

4. Jehova Tanϊi szervezete visszaιl a hatalmαval.

A sok tιves prσfιcia ellenιre Jehova Tanϊi szervezete azt tanνtja, hogy ez az egyetlen igaz vallαs, ιs csak az ő tagjai igaz keresztιnyek. Azt αllνtja, hogy nιlkόle senki sem kιpes megιrteni a Biblia igazsαgait. Azt is tanνtja, hogy ma csak a szervezet aktνv ιs hű tagjai szαmαra van όdvφssιg, ιs az armageddoni csatαban Jehova Tanϊi kivιtelιvel mindenki el lesz pusztνtva.

Jehova Tanϊi szervezete megkφveteli a tagjaitσl, hogy elfogadjanak ιs vak engedelmessιggel kφvessenek minden, a szervezettől jφvő utasνtαst ιs bibliaιrtelmezιst.

A szervezet pιdαul (az αllati vιr megevιsιnek bibliai tilalmαra hivatkozva) tiltja a vιrαtφmlesztιs elfogadαsαt. A Tanϊktσl azt vαrjαk el, hogy ők vagy a gyermekeik inkαbb meghaljanak, mint hogy megszegjιk ezt a parancsot, bαr a Biblia sehol sem tanνt a vιrαtφmlesztιsről. Amelyik Tanϊ nem engedelmeskedik ennek a szabαlynak, annak azt mondjαk, hogy el fog pusztulni a kφzelgő armageddoni csata idejιn.

Νgy a szervezet vezetői a fιlelmet ιs a fenyegetιst hasznαljαk fel arra, hogy a tagok engedelmeskedjenek nekik. Jehova Tanϊi vezetői a vilαgvιge jφvendφlιseiket is arra hasznαljαk, hogy kφvetőik szνvιben fιlelmet keltsenek, ιs őket kiadvαnyaik terjesztιsιre buzdνtsαk.

Nem veszιlyes egy olyan szervezetet kφvetni, amely a hatalmαval visszaιlve ilyen kαrokat okoz?

A fenti nιgy pont a Jehova Tanϊi szervezetιvel valσ tαrsulαs nιgy lelki veszιlyιre mutatott rα a sok kφzόl. De nem vagy inkαbb kνvαncsi a Biblia φrφmhνrιre? A kφvetkező nιgy pont Jιzus Krisztus valσdi φrφmhνrιt mutatja be, ahogy azt a Bibliαban talαlhatod.

Hogyan talαlhatunk bιkessιget Istennel?

A Biblia όzenete nιgy egyszerű pontban φsszegezhető:

1. Bűneink miatt el vagyunk vαlasztva az ιlő ιs igaz Istentől.
"Mindenki vιtkezett ιs hνjαval van az Isten dicsősιgιnek." Rσm 3:23
"Mert a bűn zsoldja a halαl, az Isten kegyelmi ajαndιka pedig az φrφk ιlet Kisztus Jιzusban a mi Urunkban." Rσm 6:23

2. Nem menthetjόk meg magunkat.
"Mert a tφrvιny cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandσ sem Őelőtte, hiszen a tφrvιnyből csak a bűn felismerιse adσdik." Rσm 3:20
"Nem az αltalunk vιghez vitt igaz cselekedetekιrt, hanem az ő irgalmαbσl όdvφzνtett minket." Tit 3:5

3. Isten megoldαsa a mi bűnproblιmαnkra Jιzus Krisztus vαltsαghalαla.
"Mert ϊgy szerette Isten a vilαgot, hogy egyszόlφtt Fiαt adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem φrφk ιlete legyen." Jn 3:16
"Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnφkιrt, az Igaz a nem igazakιrt, hogy Istenhez vezessen minket." 1Pt 3:18a

4. Hit αltal be kell fogadnunk Jιzust az ιletόnkbe, hogy megbocsαttassanak a bűneink, ιs φrφk ιletόnk lehessen.
"Akik pedig befogadtαk, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivι legyenek." Jn 1:12
"Ha tehαt szαddal Ϊrnak vallod Jιzust, ιs a szνveddel hiszed, hogy Isten feltαmasztotta őt a halαlbσl, akkor
όdvφzόlsz." Rσm 10:9
 Ha ezek az Isten Szavαbσl valσ igazsαgok megιrintettιk a szνvedet, akαr most rφgtφn vαlaszolhatsz, kιrve Őt, hogy bocsαssa meg bűneidet ιs adjon ϊj ιletet Krisztusban. Ez az egyszerű ima talαn ϊtmutatσ lehet a Jιzus Krisztusba vetett hited kifejezιsιre.

Imαdsαg

Mindenhatσ ιs irgalmas Isten, megιrtettem, hogy vιtkeztem ellened cselekedeteimmel, szavaimmal ιs gondolataimmal. Tudom, hogy magamtσl nem tudok megfelelni neked, ιs nem vαlthatom meg magamat. Ezιrt kφszφnφm, hogy elkόldted a Fiadat, Jιzust, hogy helyettem bűnhődjφn, ιs az ιletιt adja ιrtem. Kιrlek, bocsαsd meg minden bűnφmet, adj ϊj ιs φrφk ιletet! Jιzusban bνzom, aki meghalt helyettem, de hiszem, hogy feltαmadt a halαlbσl, ιs ιl. Az ő nevιben kιrlek, αmen.
 Jegyzetek

1. Magyarul 2000-ben jelent meg "A Keresztιny Gφrφg Iratok Ϊj vilαg fordνtαsa" (az ϊjsφzvetsιgi rιsz).

2. The Watchtower, August 15, 1968, page 499; Kingdom Ministry, May 1974, p. 3.

3. The Time Is At Hand, 1906 edition, pp. 99, 101; The Time Is At Hand, 1915 edition, pp. 99, 101; Pastor Russell's Sermons, 1917 edition, p. 676; The Finished Mystery, 1918, pp. 404, 485; The Watchtower, September 1, 1922, p. 262; The Watchtower, September 15, 1941, p. 288; Millions Now Living Will Never Die, 1920, pp. 88-90.
 

 Tovαbbi informαciσ:

Apolσgia Kutatσkφzpont
H-1576 Budapest, Pf 22,
www.apologia.hu