You are here

Umorder ng kopya ng DVD

Umorder ng kopya ng DVD

$10.00
Regular Product
Orange Filipino Disc

Ang premyadong pelikulang ito ay nag-iimbestiga ng isang kuwento sa likod ng tomo ng kasulatang Mormonismo na ang tawag ay Aklat ni Abraham. Ang kuwento ay ang tagapagtatag ng Mormonismo na si Joseph Smith ay nagsalin nito galing sa isang balumbon ng papel (papyrus scroll) na kaniyang binili sa isang nagbebenta ng mga gamit ng unang panahon noong 1835. Ang Nawalang Libro ni Abraham ay nakipanayam sa mga eksperto ng wikang Ehipto at iba pang mga iskolar -- parehong Mormon at hindi Mormon -- upang malaman ang katotohanan sa likod ng kabighabighaning kabanata sa kasaysayan ng Mormonismo.