You are here

Adevăruri care ar trebui ştiute despre Martorii lui Iehova

Printer-friendly version

Adevăruri care ar trebui ştiute despre Martorii lui Iehova

Joel B. Groat

Martorii lui Iehova. Aproape toată lumea s-a confruntat cu prozelitismul lor agresiv din uşă-n uşă! Organizaţia pe care aceştia o reprezintă, cunoscută sub numele de Watchtower Bible and Tract Society (W.T.B. & T.S.), este renumită pentru accentul pe care-l pune asupra profeţiilor vremii sfîrşitului, însă de mai multe ori profeţind greşit sfîrşitul lumii. În acelaşi timp, Organizaţia Turnului de Veghere exercită un control sever asupra Martorilor lui Iehova şi le interzice acestora participarea la activităţi sociale cum ar fi sărbătorirea zilelor de naştere, a Crăciunului, a Paştelui, sau a Zilei Mamei, sau le interzice salutul drapelului naţional, votatul, serviciul militar, sau transfuziile de sînge. Prin aceste restricţii Organizaţia Turnului de Veghere creează un zid de izolare a Martorilor faţă de restul societăţii. 

"Cînd o organizaţie ca “Watchtower Bible and Tract Society” pretinde că este singura religie adevărată şi singura sursă de învăţătură biblică corectă noi trebuie să-i examinăm crezurile cu mare grijă."

Trecutul istoric

Organizaţia Turnului de Veghere şi Societatea Tractatului pretinde cu îndrăzneală să fie singura organizaţie pe care Dumnezeu o foloseşte în zilele noastre pentru a învăţa adevărul Lui şi a vorbi în Numele Lui.1 Conform Organizaţiei Turnului de Veghere toţi ne-Martorii lui Iehova vor fi distruşi la Armaghedon, un eveniment al judecăţii divine cu a cărui iminenţă ameninţă tot timpul. Societatea Turnului de Veghere tipăreşte săptămînal peste 15 milioane de copii ale revistelor ei în 120 de limbi iar peste 5 milioane de Martori ai lui Iehova (cunoscuţi sub numele de “pionieri/vestitori”) îi răspîndesc doctrinele în 230 de ţări. În cele ce urmează vom reda cîteva lucruri elementare pe care fiecare om ar trebui să le cunoască despre trecutul şi crezurile Martorilor lui Iehova.

Crezuri şi doctrine împrumutate

Charles T. Russell (1852-1916) este cel a pus bazele mişcării Martorilor lui Iehova ce. În adolescenţă acesta şi-a negat tradiţia prezbiteriană de care aparţinea alăturîndu-se puţin mai liberalei Biserici Congregaţionale, grup pe care de asemenea l-a părăsit.2 A negat dumnezeirea Domnului Isus Hristos şi învăţăturile biblice ale iadului şi pedepsei veşnice. Fără a poseda vreo pregătire biblică formală, Russell doar a împrumutat şi a adaptat diversele învăţături ce erau populare în vremea lui. De pildă, Adventismul este cel ce l-a influenţat în negarea iadului, iar un grup dizident al Adventismului condus de N.H. Barbour, i-a stîrnit interesul în studierea profeţiilor vremurilor sfîrşitului. Astfel de la Barbour, Russell a împrumutat crezul că Hristos urma să se întoarcă invizibil pe Pămînt în anul 1874, şi că anul 1914 era anul în care lumea trebuia să fie distrusă, după care se inaugura Mileniul (deci, cei 1000 de ani de domnie literară a lui Hristos pe pămînt; n.tr.). Pretenţii aberanteÎn anul 1879 Russell şi-a publicat propria sa revistă denumită Zion's Watchtower and Herald of Christ's Presence (deci, “Turnul de Veghere şi Vestitorul Prezenţei lui Hristos”) în care şi-a promovat propriile învăţături. Fiindcă oamenii au fost atraşi de prezicerile senzaţionaliste ale sfîrşitului, organizaţia a crescut în număr.În pofida lipsei sale de pregătire formală în teologie şi de cunoaştere a limbilor originale, Russell a pretins că el era singurul care cunoştea adevărul, condamnînd în mod viguros toate celelalte religii creştine. În consecinţă, pastorii mai multor biserici au început să demaşte învăţăturile false ale lui Russell şi caracterul său îndoielnic. Un caracter dubios

Reverendul J.J. Ross este cel ce întîi a publicat o broşură în care dezvăluia pretenţiile şi învăţăturile false ale lui Russell. Astfel, Ross evidenţia că Russell, “nu a frecventat niciodată şcolile superioare, nu ştie aproape nimic despre filozofie, despre teologia istorică sau sistematică şi este complet ignorant în ce priveşte limbile biblice (greaca şi ebraica).”3 Fără succes, Russell a încercat să oprească răspîndirea acestor informaţii demascatoare prin a-i intenta proces pentru calomnie reverendului Ross. Însă, Russell nu doar că a pierdut procesul, dar s-a şi făcut vinovat de sperjur în tribunal, minţind sub depunere de jurămînt că posedă cunoştinţe ale limbii greceşti, pentru ca la urmă să recunoască că afirmaţiile privitoare la el făcute în broşură erau adevărate.4

În anul 1913, din nou fără succes, Russell a dat în judecată ziarul “The Brookly Daily Eagle” pentru calomnie fiindcă a fost demascat pentru încercările frauduloase de a vinde un grîu obişnuit la preţul exorbitant de 60 de dolari sacul (35,24 litri) susţinînd că este un “grîu miraculos”.5 Profeţii neîmplinite În ciuda acestor piedici, Russell a continuat să-i atragă pe oameni cu fantasticele sale interpretări profetice şi avertismente dramatice ale unui Armaghedon ce urma să aibă loc în 1914. Cînd anul 1914 a venit şi a trecut, acesta a schimbat data la 1915. Însă în anul 1916 Russell a murit lăsîndu-şi urmaşii deziluzionaţi şi stupefiaţi de prezicerile sale neîmplinite. Atunci Joseph Franklin Rutherford a preluat controlul organizaţiei. Profeţie contra cost Rutherford (1869-1942) a folosit la rîndul său ameninţarea Armaghedonului pentru a-i intimida pe Martorii lui Iehova. Astfel, el a publicat Misterul Încheiat (The Finished Mystery), o carte în care a prezis că în 1918 Dumnezeu va nimici bisericile şi milioanele lor de membrii, după care în anul 1920 toate regatele lumii vor fi cuprinse de anarhie.6 Rutherford susţinea că singura modalitate de a scăpa de judecata iminentă şi de nimicire era de a se intra în rîndurile organizaţiei Turnului de Veghere.

Teama de Armaghedon i-a motivat pe Martori să se străduiască exemplar în a vinde cărţile lui Rutherford şi restul de literatură a Turnului de Veghere. Cînd au eşuat prezicerile din 1918 şi 1920 Rutherford a stabilit o nouă dată într-o altă carte intitulată Milioane ce trăiesc acum nu vor muri niciodată (Millions Now Living Will Never Die), tipărită în 1920. În aceasta se învăţa că mileniul urma să se inaugureze în 1925 şi că sfinţi ai Vechiului Testament ca, Avraam, Isaac, Iacov şi David trebuiau să învieze. Ca prin urmare Societatea Turnului de Veghere a trecut la construirea unei luxuriante reşedinţe de tip spaniol botezată Beth-Sarim (adică, “Casa Prinţilor”), chipurile în scopul găzduirii patriarhilor. Între timp Rutherford s-a mutat după bunul plac în această uriaşă vilă. De asemenea în timpul marii crize din 1930 Rutherford a condus o foarte scumpă maşină nouă în timp ce Martorii lui Iehova de rînd vindeau broşuri şi reviste din uşă-n uşă şi lucrau pe terenurile Bethelului pentru 10-15 dolari pe lună.7 La şase ani după moartea lui Rutherford survenită în 1942 sfinţii Vechiului Testament încă nu se întorseseră, astfel că Societatea a vîndut în taină “Beth Sarim”-ul, încheind un capitol jenant din istoria ei profetică.8

Falsificarea Bibliei

Sub conducerea lui Nathan H. Knorr (1905-1977) Societatea Turnului de Veghere a renunţat pentru o vreme la stabilirea/prezicerea de date şi a apelat la o strategie diferită. Fiindcă multe dintre învăţăturile lor erau infirmate cu uşurinţă de versete cheie ale Bibliei, Versiunea King James, Knorr şi-a propus să publice o Biblie diferită pe care Martorii să o utilizeze. Astfel, Biblia Societăţii Turnului de Veghere numită The New World Translation (NWT) (Traducerea Lumii Noi), modifică brutal multe din versetele care demonstrau erorile doctrinei Turnului de Veghere. Cel mai notoriu exemplu al acestor falsificări este Ioan 1:1, care în Versiunea King James (atît a Bibliei de limbă engleză cît şi orice altă limbă) declară cu claritate dumnezeirea lui Isus “Cuvîntul era Dumnezeu”, însă fiindcă Turnul de Veghere neagă dumnezeirea lui Hristos, Traducerea Lumii Noi redă acelaşi verset sub forma, “Cuvîntul era un dumnezeu”.

Un alt exemplu se găseşte în cartea Vechiului Testament, Zaharia, la capitolul 12, versetul 10. Iehova Dumnezeu vorbeşte aici şi spune “îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns”, o referire profetică evidentă la crucificare. Fiindcă împlinirea de către Isus a acestei profeţii arată că El este Iehova Dumnezeu, Societatea Turnului de Veghere a schimbat acest verset în Traducerea Lumii Noi pentru a reda, “ei vor privi la Acela pe care l-au străpuns”, eliminînd în felul acesta o altă referire la dumnezeirea lui Isus Hristos. Societatea a mai operat schimbări similare la multe alte versete care privesc dumnezeirea lui Hristos (vezi, Coloseni 1:16-20, Tit 2:13, Evrei 1:8). De asemenea, au mai fost modificate versetele care demască învăţăturile false ale Societăţii Turnului de Veghere asupra unor subiecte ca, realitatea pedepsei veşnice (Matei 25:46) şi personalitatea Duhului Sfînt (1Corinteni 14:14-16; 1Timotei 4:1; Iuda 19). În felul acesta Societatea Turnului de Veghere oferă Martorilor lui Iehova şi potenţialilor ei convertiţi impresia că Biblia sprijină învăţăturile ei eronate.

În acelaşi timp, comitetul de traducere al versiunii Lumii Noi a fost ţinut la adăpostul anonimatului, fără îndoială cu scopul de a-i acoperi lipsa completă a creditelor teologice. Nici unul din oamenii care au lucrat la acest proiect nu a avut o pregătire oficială în limbile biblice, cu excepţia lui Frederick Franz. Acesta a fost preşedintele comitetului şi a studiat timp de doi ani greaca la Universitatea din Cincinnati fără totuşi a absolvi, iar în ebraică a fost doar un autodidact.9 După moartea lui Knorr, Franz a devenit noul preşedinte al Turnului de Veghere.

Intimidarea şi lipsa de integritate

Din anul 1960 pînă în 1966 rata de creştere a organizaţiei a încetinit considerabil. În momentul respectiv Societatea a introdus în circulaţie o nouă carte şi a stabilit o nouă dată pentru sfîrşitul lumii. În Viaţa veşnică în libertatea Fiilor lui Dumnezeu (1966), de Vicepreşedintele Franz (1894-1992), se concluziona că toamna anului 1975 va marca începutul celei de-a şaptea perioade a istoriei omenirii. Societatea a avut grijă de această dată să evite publicarea unei preziceri clare, însă mesajul pe care-l transmitea era destul de clar pentru Martorii lui Iehova de pretutindeni – Armaghedonul trebuia să vină curînd. În consecinţă, au fost dintre aceia care în anul 1974 şi-au vîndut casele şi proprietăţile şi au primit laude din partea liderilor pentru iniţiativa lor.10

Numărul membrilor a crescut cu miile pînă ce a venit anul 1975 şi a trecut. Atunci mulţi Martori au înţeles că Dumnezeu nu conducea Societatea Turnului de Veghere şi au părăsit-o. Liderii Societăţii au refuzat să recunoască că au greşit în privinţa anului 1975 şi în schimb au comunicat membrilor deziluzionaţi pur şi simplu, “să-şi ajusteze punctul de vedere”.11

Demascarea prezicerilor false ale Societăţii Turnului de Veghere a creat îndoieli şi preocupări faţă de organizaţie. Societatea a răspuns atunci publicînd articole şi cărţi în care se admitea că s-au făcut greşeli în prezicerile istorice şi învăţăturile doctrinare ale organizaţiei. Însă au scuzat aceste erori atribuindu-le failibilităţii omeneşti şi subliniind că Societatea n-a pretins niciodată că este inspirată de Dumnezeu.12 Aceasta constituie o neruşinată înşelăciune devreme ce numerele din trecut ale revistelor Turnului de Veghere sînt denumite “mesajul lui Dumnezeu”, redînd îndrumările lui Iehova între ghilimele. Un număr recent al Turnului de Veghere din 1 August 1995 afirma că, “Iehova îşi învaţă poporul Său îndeosebi prin intermediul unui studiu săptămînal al Bibliei pentru care se foloseşte Turnul de Veghere ca şi ajutor”.13

În anul 1943 Preşedintele Turnului de Veghere Frederick Franz împreună cu Preşedintele Nathan H. Knorr au depus în tribunal următoarea mărturie sub prestare de jurămînt privitoare la provenienţa directă de la Dumnezeu a conţinutului Turnului de Veghere..

Depoziţia lui Frederick W. Franz din cazul “Olin Moyle contra Watchtower Bible and Tract Society”, din 1943, secţiunile nr. 2596-2597, pag.866, redă următoarele: 

Întrebare: Totuşi Iehova Dumnezeu este acum editorul publicaţiei (este vorba de revista “Turnul de Veghe”), nu?
Răspuns: Astăzi El este editorul publicaţiei.Întrebare: De cît timp El este editorul publicaţiei ?
Răspuns: De la începutul ei, el a călăuzit-o.

Depoziţia lui Nathan Homer Knorr din cazul “Olin Moyle contra Watchtower Bible and Tract Society”, din 1943, secţiunea nr.4421, pag.1474, continuă:

Întrebare: În realitate, ea (publicaţia “Turnul de Veghere”) este prezentată în mod făţiş drept Cuvîntul lui Dumnezeu, nu?
Răspuns: Da, ca şi Cuvînt al Său.Întrebare: Fără nici un fel de credite?
Răspuns: Aşa este.

Din nefericire mulţi oameni sînt inconştienţi de aceste realităţi dăunătoare iar Martorii continuă să crească în număr distribuind cantităţi masive de literatură înşelătoare. În ciuda eşecurilor din trecut şi a declaraţilor recente că nu ar fi inspirată, Societatea Turnului de Veghere încă pretinde o loialitate desăvîrşită şi continuă să prezică că Armaghedonul este iminent aducînd anihilarea certă a tuturor celor ce nu se alătură organizaţiei, ori îi părăsesc rîndurile. Chiar avînd o istorie denaturată de manipulări şi profeţii false, Societatea Turnului de Veghere continuă să pretindă că este singura “organizaţie” care învaţă adevărul.

Crezuri doctrinare

Cînd o organizaţie ca “Watchtower Bible and Tract Society” pretinde că este singura religie adevărată şi singura sursă de învăţătură biblică corectă noi trebuie să-i examinăm crezurile cu mare grijă. Dacă doctrinele ei sînt adevărate, atunci acestea se vor regăsi în Biblie, iar învăţăturile ei ar trebui să fie consecvente şi să nu se schimbe an după an. Cu toate acestea Martorii de Iehova neagă sau deformează multe dintre învăţăturile fundamentale ale Bibliei, crezurile acestora intră în conflict cu cele ale creştinilor ortodocşi din toate veacurile. Priviţi la următoarele comparaţii.

Natura lui Dumnezeu. Biblia ne învaţă că există doar un singur Dumnezeu adevărat (Isaia 43:10-11; 44:6,8). Tatăl, Fiul şi Duhul Sfînt sînt identificaţi ca fiind Persoane distincte dintr-o Dumnezeire triunită (Mat.3:16-17; 2Cor.13:14). În întreg Noul Testament Fiul şi Duhul Sfînt, cît şi Tatăl, sînt în mod separat identificaţi ca fiind Dumnezeu. Fiecare posedă atribute divine şi acţionează ca Dumnezeu (Fiul: Marcu 2:5-12; Ioan 20:28; Evrei 1:8; Duhul Sfînt: Fapte 5:3-4; 2Cor.3:17-18).

În contrast, Societatea Turnului de Veghere neagă natura trinitară a lui Dumnezeu şi învaţă că un asemenea crez este inspirat de satana.14 În schimb, învaţă că Iehova, numele singurului Dumnezeu adevărat, corespunde doar lui Dumnezeu Tatăl. În plus, Societatea neagă şi că Isus este Dumnezeu (vezi, punctul următor din această broşură). Apoi, neagă că Duhul Sfînt este o persoană şi în schimb susţine că el este doar o forţă activă a lui Dumnezeu, asemenea electricităţii.15

Isus Hristos. Biblia învaţă că Isus este Dumnezeu venit în trup şi Creatorul tuturor lucrurilor (Ioan 1:1-3,14; Col.1:16). Deşi nu a fost niciodată mai prejos de Dumnezeu, la timpul potrivit El şi-a pus deoparte gloria pe care o avea la Tatăl şi s-a îmbrăcat în natura umană (vezi, Ioan 17:3-5; Filip.2:6-11; Col.2:9). După moartea Sa Isus a înviat trupeşte din mormînt s-a arătat ucenicilor şi a fost recunoscut în trupul Său de peste 500 de oameni. Acest fapt a fost crucial atît pentru mesajul cît şi pentru credinţa bisericii primare (Luca 24:39; Ioan 2:19-21; 1Cor.15:6,14).

În contrast, Societatea Turnului de Veghere neagă dumnezeirea lui Isus Hristos şi învaţă în schimb că Isus este o fiinţă creată. La început, El era arhanghelul Mihail care mai tîrziu s-a născut ca om perfect. Martorii lui Iehova cred că după ce Isus a fost îngropat, Dumnezeu a destrămat trupului Lui fizic. Apoi, Isus a fost înviat ca şi creatură spirituală şi a fost “materializat” într-un trup de carne şi oase pentru a se face vizibil. Întors acum în ceruri El e din nou recunoscut ca fiind arhanghelul Mihail.16

Mîntuirea. Biblia învaţă că doar jertfa de ispăşire a lui Hristos este cea care rezolvă problema omenească a păcatului. Cînd a fost răstignit pe cruce, Isus Hristos a luat asupra Lui toate păcatele persoanale ale tuturor oamenilor, din trecut, prezent şi viitor (1Petru 2:24) şi ca şi Dumnezeu şi om perfect El a îndeplinit cu desăvîrşire cerinţele dreptăţii lui Dumnezeu (Rom.3:22-26). Ca prin urmare, toţi care-l primesc pe Isus printr-o credinţă sinceră (Ioan 1:12; Fapte 16:31), pot fi iertaţi şi declaraţi neprihăniţi reintrînd în părtăşie cu Dumnezeu (2Cor.5:21, Evrei 7:24-26).

În contrast, Societatea Turnului de Veghere susţine că doar un grup de elită al Martorilor lui Iehova cunoscuţi sub numele de “cei 144.000”, sau ca fiind “cei unşi”, posedă în prezent neprihănirea lui Hristos. Doar cei 144.000 sînt născuţi din nou şi se pot aştepta să domnească cu Hristos în ceruri. Pentru restul numeros al Martorilor lui Iehova cunoscuţi sub numele de “celelalte oi”, sau de “marea mulţime”, jertfa de ispăşire a lui Hristos oferă acestora doar şansa moştenirii vieţii veşnice pe pămînt.17

Însă, Biblia învaţă că noi sîntem mîntuiţi prin har, fără nici un fel de fapte făcute în justificare de sine. Mîntuirea este darul lui Dumnezeu. Noi nu putem face nimic pentru a contribui la mîntuirea noastră deoarece fără Isus Hristos noi sîntem “morţi în păcatele noastre” (Efeseni 2:1-9).

În schimb, Societatea Turnului de Veghere susţine că noi trebuie să ne dobîndim mîntuirea noastră, aceasta “depinzînd de faptele omului”. Omul trebuie “întîi să se alăture organizaţiei lui Iehova pentru mîntuire”18 şi după aceea să se supună la tot ceea ce aceasta învaţă. În acest fel, relaţia cu organizaţia Martorilor lui Iehova este prezentată drept baza mîntuirii şi nu o relaţie personală cu Isus Hristos.

Duhul şi pedeapsa eternă. Biblia învaţă că duhul omului continuă să existe şi să fie conştient după moartea trupului (Luca 16:19-31; 2Cor.5:6,8; Filip.1:23-24; Apoc.6:9-11). De aceea, ea spune că aceia care au respins darul vieţii veşnice dat de Dumnezeu, vor suferi o pedeapsă veşnică conştientă (Mat.25:41,46; Apoc.14:10,11; 20:10,15).

În schimb, Societatea Turnului de Veghere neagă pedeapsa eternă şi susţine că omul nu are un spirit (sau, duh) care continuă să existe după moartea trupului. Martorii cred că moartea pune capăt oricărei existenţe conştiente. Iadul, spun ei, se referă la mormînt şi la cei care în final vor fi judecaţi de Dumnezeu şi care vor fi anihilaţi încetînd astfel pur şi simplu să mai existe.19

Biblia. Biblia învaţă că ungerea Duhului Sfînt este cea care-l face în stare pe fiecare creştin să înţeleagă Cuvîntul lui Dumnezeu şi să-l aplice cum se cuvine în viaţa lui (Ioan 16:13; 1Ioan 2:27).

În schimb, Societatea Turnului de Veghere învaţă că Biblia poate fi interpretată doar de către Societatea Turnului de Veghere şi că nici un om nu poate afla adevărul aparte de aceasta.20

Contradicţii şi schimbări spectaculoase de crez


Societatea Turnului de Veghere pretinde că este organizaţia lui Iehova şi singurul canal al lui Dumnezeu de îndrumare spirituală pentru zilele noastre.21 În acelaşi timp se subliniază că Biblia este o “carte organizaţională” care nu poate fi înţeleasă de indivizi izolaţi indiferent de cît de sinceri sînt. Însă, cum am putea oare să ne încredinţăm destinul nostru etern unei organizaţii care în scurta ei existenţă a acumulat un trecut atît de ruşinos de contradicţii şi schimbări doctrinare bruşte? Pentru edificare, priviţi la următoarele exemple ale veşnic schimbătoarei teologii a Turnului de Veghere.

În anul 1975 Societatea Turnului de Veghere a învăţat că omul din pilda seminţei de muştar care seamănă sămînţa (Matei 13), nu este altul decît Satana. Mai tîrziu, în cursul aceluiaşi an Societatea Turnului de Veghere a învăţat că semănătorul era Isus.22 O întîmplare similară s-a petrecut în 1978 cînd Societatea Turnului de Veghere identifica pe “Alfa şi Omega” din Apocalipsa 22:12-13 ca fiind Iehova (adică, Dumnezeu Tatăl), iar după aceea, cinci săptămîni mai tîrziu a susţinut că aceste versete se referă la Isus.23

Incapacitatea Societăţii Turnului de Veghere de a interpreta corect Biblia se vede cel mai clar în schimbările ei spectaculoase de crez. Adică, putem vedea organizaţia Martorilor lui Iehova învăţînd, odată, poziţia A apoi poziţia B şi susţinînd că Dumnezeu le-a dat o “lumină nouă”. Cu toate acestea, mai tîrziu organizaţia revine la vechile învăţături (poziţia A), iar în unele cazuri trece din nou la poziţia B. Iată cîteva exemple. Avem întîi subiectele asupra cărora au oscilat în crezuri, apoi mai jos, anii în care s-au observat schimbările. Învierea oamenilor Sodomei

1879 – Vor fi înviaţi.
1952 – Nu vor fi înviaţi.
1965 – Vor fi înviaţi.
1988 – Nu vor fi înviaţi. (!?)24

“Domnul” din Romani 10:12-16

1903 – “Domnul” se referă la Isus.
1940 – “Domnul” se referă la Iehova.
1978 – “Domnul” se referă la Isus.
1980 – “Domnul” se referă la Iehova.25

 “Stăpînirile cele mai înalte” (sau, “dregătoriile”; n.tr.) din Romani 13:1

1916 - “Stăpînirile cele mai înalte” se referă la guvernele lumii.
1943 - “Stăpînirile cele mai înalte” se referă la Iehova Dumnezeu şi la Isus Hristos.
1964 - “Stăpînirile cele mai înalte” se referă la guvernele lumii.26

Despărţirea “oilor” de “capre” (Matei 25:31-46)

1919 – se va petrece după vremea necazului.
1923 – se petrece acum, înainte de vremea necazului.
1995 – se va petrece după vremea necazului.27

Concluzie

În lumina datelor de mai sus am putea oare să ne încredem în Societatea Turnului de Veghere şi literatura ei ? Am văzut că a profeţit fals sfîrşitul lumii de cel puţin 6 ori şi că a folosit aceste preziceri pentru a-şi intimida adepţii.

Biblia ne avertizează spunînd că vor veni mulţi profeţi falşi ce vor pretinde că vor vorbi în numele lui Dumnezeu (Matei 7:15; 1Ioan 4:1). Din fericire, tot ea ne oferă testele practice pentru identificarea profeţilor falşi. În Deuteronomul 18:21-22 ne este spus că cel ce pretinde că se exprimă ca profet al lui Dumnezeu şi prezice ceva ce nu se împlineşte este un profet fals.

Poate că vei zice în inima ta: ,,Cum vom cunoaşte cuvîntul pe care nu-l va spune Domnul?” Cînd ceea ce va spune proorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va întîmpla, va fi un cuvînt pe care nu l-a spus Domnul. Proorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el. (să nu-l asculţi; n.tr.)

Conform Bibliei, o singură profeţie falsă îl face pe cel ce o exprimă să fie un profet fals. După acest test, profeţiile neîmplinite ale Societăţii Turnului de Veghere din 1914, 1915, 1918, 1920, 1925 şi 1975 dovedesc fără tăgadă că ea este un profet fals.

De asemenea, această grupare religioasă şi-a schimbat frecvent doctrinele ei şi şi-a contrazis crezuri susţinute anterior, în tot acest timp susţinînd că este singura organizaţie de pe pămînt ce deţine adevărul. Poate lucrul acesta să fie caracteristic lui Dumnezeu, perfecţiunii şi sfinţeniei Sale?

Nu intenţionăm nici să-i ridiculizăm şi nici să-i jignim pe Martorii lui Iehova. În general se poate observa că sînt oameni sinceri, devotaţi. Într-un fel aceştia sînt mai degrabă asemenea oilor pierdute decît lupilor răpitori deoarece sînt amăgiţi de către o organizaţie cu un trecut de profeţii şi doctrine false. Într-adevăr, Martorii lui Iehova cred că dacă părăsesc Societatea Turnului de Veghere vor fi nimiciţi la Armaghedon. De aceea, ei au nevoie de dragostea şi compasiunea noastră. Dorinţa noastră în ce-i priveşte pe ei, cît şi pe alţii, este ca să ajungă la o cunoaştere adevărată a ceea ce Biblia învaţă şi la o înţelegere a faptului că mîntuirea este un dar pe care Dumnezeu ni l-a dat. Doar printr-o legătură personală cu Isus Hristos i se poate garanta vreunuia dintre noi, iertarea şi viaţa veşnică !

 


 

1. Mai luaţi în considerare şi următoarele citate provenite din literatura Turnului de Veghere: “Iehova foloseşte astăzi o singură organizaţie pentru a-şi duce la îndeplinire voia Sa. Pentru a primi viaţa eternă în Paradisul pămîntesc noi trebuie să ne identificăm cu acea organizaţie şi să-i slujim lui Dumnezeu ca parte a ei.” (Turnul de Veghere, 15 februarie, 1983, pag.12).

“De aceea, cînd ne este oferită îndrumare de către organizaţia lui Iehova, noi putem să o ascultăm cu înţelepciune ştiind bine că Iehova ne va călăuzi doar în ceea ce este spre beneficiul nostru veşnic.” (Turnul de Veghere, 1 noiembrie, 1990, pag.30).

2. Fritz Springmeier, The Watchtower & The Masons (Portland: A Christian Ministry, 1993, a doua ediţie), pag. 11.

3. Reverend J.J. Ross, Some Facts About the Self-Styled "Pastor" Charles T. Russell, republicare de către Witness Inc., paginile 3 şi 4.

4. Reverend J.J. Ross, Some Facts and More Facts about the Self-Styled "Pastor" Charles T. Russell, de către Witness Inc., republicare, pag. 16-19. Negînd broşura cu pricina Russell totuşi recunoaşte că, “despre chestiunea grîului miraculos se poate spune că are o fărîmă de adevăr în ea, doar un grăunte, într-un fel.”

5. Ross, pag. 6. Din ziarul Brooklyn Daily Eagle, numărul din 29 ianuarie, 1913, pag. 16. Preţul de pe piaţă al grîului era pe aceea vreme de 1 dolar sacul de 35 de kg. Dintr-o convorbire telefonică făcută cu Michigan State University Kent County Extension Service (octombrie 1991).

6. The Finished Mystery, Peoples Pulpit Association, 1917, pag. 485, 258.

7. Reverend Edward Lodge Curran, Ph.D., Judge — "for four days" — Rutherford, republicare de către Witness, Inc., pag. 7.; şi Literary Digest din data de 2 mai, 1936, citat de Charles P. Windle, The Rutherford Racket, republicare, pag. 11.

8. Comentariu al lui Frederick Franz, fost preşedinte al organizaţiei Turnului de Veghere şi al Societăţii Tractatului care l-a citat pe Rutherford ca spunînd privitor la propriile sale preziceri că, “ştiu că m-am făcut de rîs”, citat de către Raymond Franz în cartea sa Crisis of Conscience, pag. 137.

9. Raymond Franz, Crisis of Conscience, notă de subsol p. 50.

10. Kingdom Ministry (româneşte, “Ministerul Regatului”), mai 1974, pag. 3.

11. Turnul de Veghere din 15 iulie 1976, pag. 441. Cu patru ani mai tîrziu Societatea şi-a recunoscut greşeala de a fi “întemeiat speranţe în aceea dată” (Turnul de Veghere, 15 martie, 1980, pag. 17-18; mai puteţi verifica şi Jehovah's Witnesses — Proclaimers of God's Kingdom, WTB&TS, 1993, pag. 633, “calculele timpurilor şi aşteptările care au fost asociate acestora au produs dezamăgiri serioase.”

12. vedeţi de pildă, Jehovah's Witnesses — Proclaimers of God's Kingdom, WTB&TS, 1993, pp. 626, 632-635, 709; Treziţi-vă !, 22 martie, 1993, pag. 3-4.

13. Turnul de Veghere, 1 iulie, 1943, pag. 205; 15 August, 1943, pag. 256; 1 August, 1995, pag. 17.

14. Ar trebui să crezi în Trinitate? pag. 31.

15. Reasoning From the Scriptures, pag. 381; Aid to Bible Understanding (în rom., “Ajutor în înţelegerea Bibliei), pag. 1544.

16. Turnul de Veghere, 1 noiembrie, 1995, pag. 8; Reasoning, pag. 217, 218.

17. Reasoning, pag. 309.

18. Turnul de Veghere, 1 iulie, 1947, pag. 204; 15 noiembrie, 1981, pag. 21.

19. Reasoning, pag. 100, 175.

20. Turnul de Veghere, 1 octombrie, 1967, pag. 587; 1 decembrie, 1990, pag. 19.

21. Turnul de Veghere, 1 octombrie, 1967, pag. 590.

22. Man's Salvation Out Of World Distress. . . (1975), pag. 208; Turnul de Veghere, 1 octombrie, 1975, pag. 600.

23. Treziţi-vă ! 22 august, 1978, pag. 28; Turnul de Veghere, 1 octombrie, 1978, pag. 15.

24. Zion's Watch Tower Reprints, iulie 1879, pag. 7; Turnul de Veghere, 1 iunie, 1952, pag. 338; 1 august, 1965, pag. 479; 1 iunie, 1988, pag. 30-31.

25. Zion's Watch Tower Reprints, 1 decembrie, 1903, pag. 3282; Turnul de Veghere, 1 iulie, 1940, pag. 200; 1 mai, 1978, pag. 12; 1 februarie, 1980, pag. 16.

26. Watch Tower Reprints, 1 septembrie, 1916, pag. 5952; The Truth Shall Make You Free, [ediţia din 1943], pag. 312; Turnul de Veghere, 15 iunie, 1964, pag. 20. Societatea Turnului de Veghere a recunoscut că această schimbare de doctrină îi poate costa viaţa pe mulţi martori ai lui Iehova. (Turnul de Veghere, 15 noiembrie, 1950, pag. 441).

27. Turnul de Veghere, 1 august, 1919, pag. 238; Jehovah's Witnesses — Proclaimers of God's Kingdom, 1993, pag. 163-164; Turnul de Veghere, 15 octombrie, 1995, pag. 19, 22-23.
 Dacă aveţi întrebări sau doriţi alte informaţii, trimiteţi email la adresa Teo_logic@bigfoot.com