You are here

Tények Jehova Tanúi történetéről és tanításáról

Printer-friendly version

Tények Jehova Tanúi történetéről és tanításáról

Joel B. Groat

Jehova Tanúi. Majdnem mindenki ismeri agresszív, ajtóról ajtóra végzett hittérítésüket. Az általuk képviselt szervezet – az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat (Watchtower Bible and Tract Society [WTB&TS]) – a végidőkkel kapcsolatos próféciákat hangsúlyozza, és több alkalommal is sikertelenül jövendölte meg a világ végét. Az Őrtorony Társulat rideg ellenőrzést gyakorol Jehova Tanúi felett és megtiltja részvételüket olyan mindennapos dolgokban, mint a születésnap vagy más ünnepek megtartása (ideértve a karácsonyt, húsvétot, anyák napját), szavazás, tisztelgés a zászlónak és a katonai szolgálat, illetve a vérátömlesztés elfogadása. E tilalmak által Jehova Tanúi szervezete elszigetelő falat építi Jehova Tanúi és a társadalom többi tagja közé.

"Ez a vallási szervezet ráadásul ismétlődően megváltoztatta a tantételeit és ellentmondott korábbi nézeteinek, mindvégig állítva, hogy kizárólagosan birtokolja az igazságot. Összhangban van ez Isten tökéletessé- gével és szentségével?"

Történelmi háttér

Az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat nyíltan azt állítja, hogy ez az egyetlen szervezet, amelyet napjainkban Isten felhasznál az Ő igazságának tanítására és a Róla való beszédre.1 A szervezet szerint mindenki, minden nem Jehova Tanúja el lesz pusztítva Armageddon idején, az isteni ítélet alkalmával, amely fenyegető veszedelemként állandóan a küszöbön áll. A Társulat a félhavonta megjelenő Őrtorony-t 175 nyelven több mint 23 millió példányban, az Ébredjetek!-et pedig 85 nyelven több mint 20 millió példányban nyomtatja ki. A Társulat tanait 235 országban több mint 6 millió Jehova Tanúja "hírnök" terjeszti. Az alábbi fontos tényeket tehát mindenkinek ismernie kellene Jehova Tanúi történetéről és hitnézeteiről.

Kölcsönvett hitnézetek

Charles T. Russell (1852-1916) alapította Jehova Tanúi mozgalmát/szervezetét. Tizenéves korában presbiteriánus gyökereitől elszakadva csatlakozott a sokkal liberálisabb kongregacionalista egyházhoz, aztán ezt a csoportot is elhagyta.2 Tagadta Krisztus Isten voltát, illetve a pokolról és az örök szenvedésről szóló tanítást. Russell nem részesült hivatalos bibliai oktatásban, de kölcsönvett, és alapul használt akkoriban népszerű tanításokat. Például az adventizmus befolyásolta a pokol létének tagadásában, és egy szakadár adventista csoport – amelyet N. H. Barbour vezetett – keltette fel az érdeklődését a végidőről szóló próféciák iránt. Barbourtól vette át azt a nézetet is, hogy Krisztus 1874-ben láthatatlanul visszatért, és hogy a jelenlegi világ 1914-ben elpusztul, átadva a helyét Isten Királyságának.

Fantasztikus kijelentések

1879-ben Russell elindította saját folyóiratát Sioni Őr Torony és Krisztus Jelenlétének Hírnöke címmel (ma: Az Őrtorony hirdeti Jehova Királyságát), hogy tanait terjessze. Az emberek vonzódtak Russell feltűnést keltő végidő jövendöléseihez, így Russell szervezete (Nemzetközi Bibliakutatók) növekedett. Bár Russell nem rendelkezett hivatalos teológiai vagy bibliai nyelvi képzettséggel, azt állította, hogy egyedül ő birtokolja az igazságot, és erőteljesen elítélt minden keresztény felekezetet. Ennek eredményeként a különféle felekezetek lelkészei elkezdték leleplezni Russell tévtanait és megkérdőjelezhető jellemét.

Jellembeli fogyatékosságok

J. J. Ross tiszteletes kiadott egy brosúrát, amelyben leleplezte Russell hamis állításait és tantételeit. Feltárta, hogy Russell "soha nem járt magasabb szintű iskolába; filozófiai, rendszeres- vagy történeti teológiai ismerete lényegében nincs; teljesen tudatlan a [bibliai] nyelvekben [héber és görög]."3 Russell sikertelenül próbálta megállítani ennek a hátrányos információnak a terjedését, és Ross-t beperelte rágalmazásért. Russell a pert azonban nem csak elvesztette. A per során hamisan esküdött, amikor eskü alatt hazudott állítólagos görög nyelvi ismereteiről. Végül elismerte, hogy a brosúrában róla szereplő tények igazak voltak.4 Russell 1913-ban a The Brooklyn Daily Eagle-t is sikertelenül perelte becsületsértésért. A lap azt a csalási kísérletét leplezte le, amikor közönséges búzát "csodabúzaként" akart eladni elképesztő, vékánként 60 dolláros áron.5

Hamis próféciák

Russell a kudarcok ellenére továbbra is vonzotta az embereket fantasztikus prófécia értelmezéseivel és drámai figyelmeztetéseivel, hogy az armageddoni csata 1914-ben fog lezajlani. Amikor 1914 eljött, és elmúlt, a dátumot 1915-re változtatta. Russell 1916-ban meghalt, követőit be nem jött jóslatai miatt kétségek között és kiábrándultságban hagyva. Ekkor Joseph Franklin Rutherford ragadta magához a szervezet irányítását.

Profitáló próféciák

Rutherford (1869-1942) szintén Armageddon fenyegetését használta Jehova Tanúi megfélemlítésére. Kiadta A beteljesült titok című könyvet, melyben azt jövendölte, hogy 1918-ban Isten el fogja pusztítani az egyházakat és egyháztagok millióit. Azt állította, hogy 1920-ban minden királyságot elnyel az anarchia.6 Rutherford azt tanította, hogy csak egy út van a küszöbön álló ítélettől és pusztulástól való menekvésre: csatlakozni Jehova Tanúi szervezetéhez.

Armageddon félelme motiválta a Tanúkat, hogy keményen dolgozzanak, terjesztve Rutherford könyveit és más társulati kiadványokat. Amikor az 1918-ra és 1920-ra vonatkozó jóslatok tévesnek bizonyultak, Rutherford új dátumot adott meg Milliók, akik ma élnek, sohasem halnak meg (1920) című könyvében. Azt tanította, hogy a Millennium 1925-ben kezdődik el, és hogy előtte az Ószövetség szentjei közül Ábrahám, Izsák, Jákob és Dávid fel fognak támadni. Az Őrtorony Társulat még egy spanyol típusú luxus udvarházat is épített, melyet Beth Sarim-nak (Fejedelmek Háza) neveztek, állítólag azért, mert ott fognak lakni a pátriarkák. Végül azonban a beteg Rutherford költözött be a meleg éghajlaton fekvő villába, és drága, új autón járt. Mindez a nagy gazdasági világválság idején történt, amikor az egyszerű Tanúk a Társulat kiadványait és brosúrákat ajtóról ajtóra árulták, és a Béthel főhivatalban havi 10-15 dollárért dolgoztak.7 Hat évvel Rutherford 1942-ben bekövett halála után az Ószövetség szentjei még mindig nem jöttek el, úgyhogy a Társulat csendben eladta Beth Sarim-ot, lezárva jövendölései történetének egyik kínos fejezetét.8

Kontárkodás a Bibliával

Nathan H. Knorr (1905-1977) vezetése alatt az Őrtorony Társulat egy időre felhagyott a dátumokkal való foglalkozással és más stratégiára váltott. Mivel sok tanításuk könnyen megcáfolható volt az angol King James Biblia fordítás kulcsverseivel, Knorr elhatározta, hogy kiadnak egy saját Bibliát Jehova Tanúi használatára. Az Őrtorony Társulat Bibliája, amit Új világ fordítás-nak (ÚVF) neveznek, durván kiforgatott sok, a szervezet tévtanainak ellentmondó bibliaverset.

Az egyik legjobb példa erre a János 1:1, amely világosan kijelenti Jézus Isten voltát: "az Ige Isten volt". A Társulat tagadja Jézus Isten voltát, ezért az ÚVF így fordítja ezt a verset: "a Szó isten volt" (kis "i"-vel, megkülönböztetve Jehovától, aki az Isten). Egy másik példát találunk az Ószövetségben, Zakariás könyvében (12:10). Ott Jehova Isten beszél, ezt mondva: "és reám tekintenek, a kit átszegeztek" (Károli), amit a keresztények a keresztre feszítésről szóló jövendölésként értelmeznek (Jel 1:7). A Társulat felismerte, hogy ennek a próféciának Jézusban való beteljesedése azt jelentené, hogy Jehova lett benne emberré, ezért átírta a szöveget. Az angol ÚVF-ban ezt olvassuk: "felnéznek arra, akit átszegeztek", és így a szöveg már nem utal Jézus Isten voltára. A Társulat más, Krisztus Isten voltával kapcsolatos verset is hasonlóan elferdített (pl. Kol 1:16-20, Tit 2:13; Héb 1:8), illetve sok olyan részletet, amelyek más tévtanait cáfolnák. Ilyen tévtanok például a Szentlélek személy voltának tagadása (Mt 4:1, 1Tim 4:1), az emberi lélek halál utáni tudatos továbbélésének a tagadása (Lk 23:43), vagy az örök bűnhődés tagadása (Máté 25:46). Így az Őrtorony Társulat azt az illúziót kelti Jehova Tanúiban és az érdeklődőkben, hogy a Biblia támogatja a tanait.

Az ÚVF-ért felelős fordítói bizottság névtelen maradt, kétségtelenül azért, hogy elfedjék tudományos képzettségük teljes hiányát. A feladaton dolgozók egyike sem kapott intézményes képzést a bibliai nyelvekből, Frederick Franz kivételével. Ő volt a bizottság elnöke, két évig tanult görögöt az University of Cincinnati-n (bizonyítványt nem kapott róla), és autodidakta módon hébert.9 Knorr halála után Franz lett az Őrtorony Társulat új elnöke.

Megfélemlítés és a tisztesség hiánya

1960 és 1966 között a szervezet növekedésének a mértéke meglehetősen lecsökkent. Ekkor a Társulat bemutatott egy új könyvet, és új világvége dátumot adott meg. A Franz alelnök (1894-1992) tollából származó Örök élet – Isten fiainak szabadságában (1966) című könyv szerint 1975 ősze jelzi az emberi történelem hetedik korszakának kezdetét. A Társulat ekkor még óvakodott nyílt jövendölést kinyomtatni, de az üzenet minden Jehova Tanúja számára világos volt: Armageddon hamarosan eljön! Az éveken át fokozódó, és a dátumot illetően egyre konkrétabb propaganda hatására egyes Tanúk még az otthonukat és a javaikat is eladták, amiért vezetőiktől 1974-ben dícséretet kaptak.10

1975-ig a tagság ezrekkel nőtt, de aztán az 1975-ös év is elmúlt, és megint nem történt semmi. Ekkor sok Tanú felismerte, hogy nem Isten vezeti az Őrtorony Társulatot, és elhagyták a szervezetet.

A Társulat vezetői elutasították, hogy elismerjék 1975-tel kapcsolatos hibájukat, ehelyett a kiábrándult tagoknak tanácsolták, hogy azok "igazítsák ki a nézőpontjukat".11

Az Őrtorony Társulat hamis jövendöléseinek leleplezése kétségeket és nyugtalanságot keltett a szervezetben. A Társulat erre cikkek és könyvek kiadásával reagált, amelyekben elismerte, hogy hibázott bizonyos történelmi jövendöléseiben és tantételeiben. A hibákat azzal mentegette, hogy tévedni emberi dolog, és kijelentette, hogy a Társulat soha nem állította magáról, hogy Istentől ihletett.12 Ez egyszerűen hazugság, mert korábban az Őrtorony folyóiratról úgy beszélt, hogy annak tartalma "Isten üzenete", és a Társulat is úgy lépett, illetve lép fel ma is, mint "Isten gondolatközlő csatornája". Az Őrtorony legutóbb az 1995 augusztus 1-i számában jelentette ki: "Jehova különösen Az Őrtorony tanítói segédeszközön alapuló heti bibliatanulmányozás segítségével tanítja népét."13

1943-ban a Társulat alelnöke, Frederick Franz, és elnöke, Nathan H. Knorr, a bíróságon azt a tanúvallomást tették eskü alatt, hogy az Őrtorony tartalma közvetlenül Istentől jön! Frederick W. Franz kihallgatása az Olin Moyle vs. WTB&TS perben (1943, #2596-2597 rész, 866. o.)

K.: Mindenesetre, most Jehova Isten a lap [Az Őrtorony] szerkesztője, igaz?
V.: Ma Ő a lap szerkesztője.

K.: Mióta Ő a lap szerkesztője?
V.: A születése óta irányítja.

Nathan Homer Knorr kihallgatása az Olin Moyle vs. WTB&TS perben (1943, #4421 rész, 1474. o.)

K.: [Az Őrtorony] valójában Isten Szavaként van bemutatva, nemde?
V.: Igen, az Ő Szavaként.

K.: Bármiféle fenntartás nélkül?
V.: Így van.

Sok ember nem is tud ezekről a tényekről, és arról a kárról, amit okoznak. A Tanúk száma továbbra is növekedik, és egyre nagyobb mennyiségben terjesztik az Őrtorony Társulat félrevezető irodalmát. A múltbeli tévedések és a jelenlegi állítások ellenére, miszerint nem ihletettek, a Társulat teljes lojalitást követel, és továbbra is azt jövendöli, hogy Armageddon a küszöbön áll, biztos pusztulást hozva bárkire, aki nem csatlakozik a szervezethez, vagy elhagyja azt. A manipuláció és hamis próféciák által elcsúfított történelme ellenére az Őrtorony Társulat továbbra is állítja, hogy ő az egyetlen, aki az igazságot tanítja.

Tantételek, hitnézetek

Ha egy olyan szervezet, mint az Őrtorony Társulat, azt állítja, hogy az övé az egyetlen helyes vallás, és nála található az egyetlen helyes bibliai tanítás, akkor gondosan meg kell vizsgálnunk a nézeteit. Ha a tantételei igazak, akkor azokat egyfelől megtalálhatjuk a Bibliában, másfelől a tanításainak következetesnek, hosszú időn át változatlannak kell lennie. A Társulat azonban tagadja, vagy eltorzítja a Biblia sok alapvető tanítását, és hitnézetei ellentétben állnak azzal, amit a történelmi kereszténység mindig is vallott. Figyeljük meg a következő összehasonlítást!

Isten természete. A Biblia azt tanítja, hogy csak egyetlen igaz Isten van. (Ésa 43:1; 44:6,8). Az Atya, a Fiú és a Szentlélek jól elkülöníthető személyként jelenik meg a Szentháromság Egy Istenen belül (Mt 3:16-17; 2Kor 13:14). Az Újszövetségben a Fiú és a Szentlélek külön is Istenként jelenik meg, mint az Atya, és mindhárom személynek kizárólag Isten által birtokolt tulajdonságokat, tetteket és előjogokat tulajdonít (pl. a Fiú: Mk 2:4-12, Jn 10:30, 20:28, Zsid 1:6-8 stb.; Szentlélek: ApCsel 5:3-4, 2Kor 3:17-18 stb.).

Ezzel ellentétben az Őrtorony Társulat tagadja Isten háromegy természetét és azt tanítja, hogy ezt a tanítást a Sátán sugallta.14 Azt tanítja, hogy a Jehova név, az egyetlen igaz Isten neve egyedül Istenre, az Atyára utal. A Társulat tagadja Jézus Isten voltát (lásd alább!), és szerinte a Szentlélek nem személy, hanem csak Isten "tevékeny ereje", hasonló az elektromossághoz.15

Jézus Krisztus. A Biblia azt tanítja, hogy Jézus Krisztus a testben eljött Isten, minden teremtője (Jn 1:1-3,14, Kol 1:16). Soha nem volt kevesebb, mint Isten, de amikor eljött az idő, letette dicsőségét, amelyben az Atyával osztozott, és emberi természetet öltött fel (Jn 17:3-5, Fil 2:6-11, Kol 2:9). Halála után Jézus Krisztus testben támadt fel a sírból, és felismerhetően megjelent több mint 500 embernek. Ez a tény döntő volt a korai egyház hite és tanítása számára (Lk 24:39, Jn 2:19-21, 10:17-18 1Kor 15:5-8,14).

Ezzel ellentétben az Őrtorony Társulat tagadja Jézus Krisztus Isten voltát, és azt tanítja, hogy csak egy teremtmény. Először Mihály arkangyalként létezett, aztán Jézusként megszületett mint tökéletes ember, halála után eltemették, de Jehova a fizikai testét eltüntette, és Mihály akrangyalt emlékezetből újrateremtette. Jézus szellemi teremtményként támadt fel, és testét "materializálva" tette magát láthatóvá. Most ismét Mihály arkangyal, a mennyben van, és nem is tér vissza láthatóan a földre.16

Megváltás. A Biblia azt tanítja, hogy egyedül Krisztus megváltó munkája ad megoldást az ember bűnösségének problémájára. Jézus a keresztfán saját magára vette minden ember – múltbeli, mostani és jövőbeli – személyes bűnét (1Pt 2:24), és mint tökéletes Isten és tökéletes ember, áldozatával teljesen eleget tett az isteni igazságosságnak (Róm 3:22-26). Aki Jézust befogadja az életébe egyszerűen a Belé vett hit által (Jn 1:12-13, ApCsel 16:31), annak Isten megbocsátja a bűneit, azt igazzá nyilvánítja, és helyre állítja az Istennel való lelki közösségét (Ef 1:7, 2Kor 5:21, Zsid 7:25).

Ezzel ellentétben az Őrtorony Társulat azt tanítja, hogy Krisztus tökéletes és igaz volta most csak a Tanúk egy elit csoportjának tulajdoníttatik, akik "a 144 000" vagy "a felkentek" néven ismertek. Csak a 144 000 született újjá, lett Isten gyermekévé, és várja, hogy Krisztussal uralkodjon a mennyből. Jehova Tanúi fennmaradó millióinak – akiket "más juhoknak" vagy "nagy sokaságnak" neveznek – Krisztus váltságműve csak a földi paradicsomban való örök életre ad esélyt.17

A Biblia azt is tanítja, hogy kizárólag kegyelemből vagyunk megváltva, függetlenül bármilyen szerintünk igaz cselekedettől; a megváltás Isten ajándéka. Semmit nem tehetünk, hogy hozzájáruljunk megváltásunkhoz, mivel Jézus Krisztustól függetlenül "halottak vagyunk bűneinkben" (Ef 2:1-10, Tit 3:5).

Ezzel ellentétben az Őrtorony Társulat azt tanítja, hogy ki kell érdemelnünk a megváltásunkat; a megváltás "az egyén munkájától függ" majd. Az embernek először szükséges "Jehova szervezetéhez jönnie a megmentésért",18 utána pedig engedelmeskednie kell a szervezet összes tanításának. Így az üdvösség alapja inkább a Jehova Tanúi szervezeténél való tagság, mint a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat.

Az ember lelke és az örök büntetés. A Biblia azt tanítja, hogy az ember lelke folytatja a tudatos létezést a halál után (Lk 16:19-31, Mt 17:1-8, 2Kor 5:6-8, Fil 1:23-24, Jel 6:9-11). Azok, akik visszautasították Isten ajándékát az örök életre, tudatos állapotban fognak örök büntetést elszenvedni (Mt 25:41,46, Jel 14:10-11, 20:10,14-15).

Ezzel ellentétben az Őrtorony Társulat tagadja az örök büntetést és azt tanítja, hogy az embernek nincs lelke, amely túlélné a testi halált. A Tanúknak azt tanítja, hogy a halál a tudatos létezés vége, a "pokol" csak sírgödröt jelent, és akiket Isten végül elítél, azok megsemmisülnek, egyszerűen ki lesznek törölve a létből.19

A Biblia. A Bibla azt tanítja, hogy egy keresztény számára a Szentlélek kenete teszi lehetővé Isten Igéjének a megértését és helyes alkalmazását (Jn 16:13, 1Kor 2:14-15, 1Jn 2:27). Bárkinek a tanítását meg lehet ítélni az Írások és a józan ész alapján (Csel 11:17, 1Kor 10:15)

Ezzel ellentétben az Őrtorony Társulat azt tanítja, hogy a Bibliát csak a szervezet felkent vezetői képesek helyesen értelmezni, és hogy nélkülük senki sem tudja megismerni az igazságot.20

Önellentmondások a tanításban

Az Őrtorony Társulat azt állítja, hogy napjainkban ő Jehova látható szervezete és kizárólagos gondolatközlő csatornája, amelyen keresztül szellemi útmutatást ad.21 Hangsúlyozza, hogy a Bibla "szervezeti könyv" és egyének nem tudják megérteni, akármilyen őszintén is próbálják. De hogyan bízhatnánk rá az örök sorsunkat egy olyan szervezetre, amely létezésének rövid ideje alatt a tanbeli önellentmondások és teológiai bukfencek olyan szánalmas történetét halmozta fel, mint az Őrtorony Társulat? Vizsgáljuk meg a folyton változó Őrtorony-teológia alábbi példáit!

1975-ben az Őrtorony Társulat azt tanította, hogy a magvető a mustármag példázatában (Mt 13) a Sátán. Később, de ugyanabban az évben a Társulat már az tanította, hogy a magvető Jézus.22

Hasonló eset történt 1978-ban, amikor a Társulat a Jel 22:12-13-ban lévő "Alfa és Ómegát" Jehovával azonosította (Isten, az Atya), de öt héttel később már Jézussal.23

Az, hogy az Őrtorony Társulatnak mennyire nem sikerül helyesen értelmeznie a Bibliát, még világosabban látszik tanításbeli bukfenceiben. Először az A álláspontot tanítja, majd megváltoztatja B álláspontra, az állítva, hogy Isten "új világosságot" adott. Később mégis visszatér a régi tanításhoz (A álláspont), amit néha visszaállít a B álláspontra. Íme néhány példa:

A szodomai emberek feltámadása

1879 - Fel fognak támadni.
1952 - Nem fognak feltámadni.
1965 - Fel fognak támadni.
1988 - Nem fognak feltámadni.24

Az "Úr" kiléte a Róm 10:12-16-ban

1903 - Az "Úr" Jézus.
1940 - Az "Úr" Jehova.
1978 - Az "Úr" Jézus.
1980 - Az "Úr" Jehova.25

A "felsőbb hatalmak" kiléte a Róm 13:1-ben

1916 - A "felsőbb hatalmak" a kormányzatok
1943 - A "felsőbb hatalmak" Jehova Isten és Jézus Krisztus
1964 - A "felsőbb hatalmak" a kormányzatok.26

A "juhok és kecskék" szétválasztása (Mt 25:31-46)

1919 - A nagy nyomorúság ideje után fog megtörténni.
1923 - Most történik, a nyomorúság előtt.
1995 - A nagy nyomorúság után fog megtörténni.27

Következtetés

Az a kérdés, hogy a fenti tények ismeretében merhetünk-e bízni az Őrtorony Társulatban? Legalább hat alkalommal prófétált hamisan a világ végéről, és a jóslatokat a követői megfélemlítésére használta. A Biblia figyelmeztet minket, hogy sok hamis próféta fog jönni, azt állítva, hogy Isten nevében szól. (Mt 7:15, 1Jn 4:1) Hálásak lehetünk, hogy Isten gyakorlati tesztet is ad a hamis próféták azonosítására. A Biblia ugyanis azt mondja, hogy ha valaki állítása szerint Isten prófétájaként szól, megjósol valamit, de ez nem történik meg, akkor az illető hamis próféta.

"De gondolhatnád magadban: Miről ismerjük meg, hogy nem az ÚR mondott egy igét? Ha egy próféta az ÚR nevében mond egy igét, de az nem történik meg, nem teljesedik be: azt az igét nem az ÚR mondotta, hanem a próféta mondta elbizakodottságában; ne félj tőle!" (5Móz 18:21-22)

A Biblia szerint egyetlen hamis prófécia is hamis prófétává teszi azt, aki kijelentete. Mivel az Őrtorony Társulat hamisan prófétált az 1914, 1915, 1918, 1920, 1925 és 1975-ös éveket illetően, kétségtelenül bizonyítja, hogy hamis próféta. Ez a vallási szervezet ráadásul ismétlődően megváltoztatta a tantételeit és ellentmondott korábbi nézeteinek, mindvégig állítva, hogy kizárólagosan birtokolja az igazságot. Összhangban van ez Isten tökéletességével és szentségével?

Nem áll szándékunkban személy szerint Jehova Tanúit lebecsülni vagy nevetségessé tenni. Ők általában őszinte, odaszánt emberek. Bizonyos értelemben sokkal inkább elveszett bárányok, mintsem ragadozó farkasok, hiszen egy olyan szervezett vezette őket félre, amelynek a története hamis próféciák és tévtanítások története. Jehova Tanúi sajnos tényleg elhiszik az Őrtorony Társulatnak, hogy ha elhagyják a szervezetét, akkor Armageddon idején el lesznek pusztítva.

Nagy szükségük van tehát a szeretetünkre és a könyörületünkre. Azt kívánjuk nekik, amit mindenki másnak: hogy eljussanak a Biblia igazi tanításának a felismerésére, Isten személyes megismerésére, és hogy megértsék: "a megmentés " (az üdvösség) Isten ajándéka. Csak akkor lehet bizonyosságunk bűneink bocsánatát és az örök életünket illetően, ha fel- és megismerjük a Biblia Jézusát, és Vele hit által személyes kapcsolatba kerülünk.
 Jegyzetek

1. Figyeld meg a következő idézeteket az Őrtorony irodalomból: "Jehova csak egy szervezetet használ napainkban, hogy megvalósítsa akaratát. Hogy örök életet kapjunk a földi Paradicsomban, azonosítanunk kell ezt a szervezet és annak részeként szolgálnunk Istent " (The Watchtower, February 15, 1983, p. 12) "Így, amikor útmutatás jön Jehova szervezetétől, bölcsen alárendeljük magunkat, nagyon jól tudva hogy egyedül Jehova fog minket azon az úton vezetni, mely örök áldásunkra lesz." (The Watchtower, November 1, 1990, p. 30)

2. Fritz Springmeier, The Watchtower & The Masons (Portland: A Christian Ministry, 1993, 2nd ed.), p. 11.

3. Rev. J. J. Ross, Some Facts About the Self-Styled "Pastor" Charles T. Russell, reprint by Witness Inc., n.d., pp. 3-4.

4. Rev. J. J. Ross, Some Facts and More Facts about the Self-Styled "Pastor" Charles T. Russell, Witness Inc. reprint, p. 16-19. Russell tagadva a brosúrát, elismerte "A csodálatos magokra vonatkozó hírnek azt lehet mondani, hogy van egy kis igazsága, de csak egy kis morzsája az igazságnak, bizonyos értelemben."

5. Ross, p. 6. Brooklyn Daily Eagle, Jan. 29, 1913, p. 16. Az átlagos kereskedelmi ára a búzának akkoriban vékánként 1$ volt. (Telefon beszélgetés, Michigan State University Kent Country Extension Service, 1991 október).

6. The Finished Mystery, Peoples Pulpit Association, 1917, p. 485, 258.

7. Rev. Edward Lodge Curran, Ph.D., Judge - "for four days" - Rutherford, n.d., Witness, Inc. reprint, . 7.; Literary Digest for May 2, 1936, idézi Charles P. Windle, The Rutherford Racket, reprint, n.d., p. 11.

8. Fred Franz, a WTB&TS előző elnöke idézi Rutherfordot amint, azt mondja saját jövendöléseiről "Tudom, szamarat csináltam magamból" Idézi Raymond Franz, in Crisis of Conscience, p. 137.

9. Raymond Franz, Crisis of Conscience, lábjegyzet p. 50.

10. Kingdom Ministry, May 1974, p. 3.

11. The Watchtower, July 15, 1976, p. 441. Négy évvel később a Társulat elismerte, hogy felelős "a dátum köré felépülő várakozásokért" (The Watchtower, March 15, 1980, pp. 17-18; lásd még: Jehova Tanúi - Isten királyságának hirdetői, WTB&TS 1993, 633. o. "időszámításaik azonban, valamint az ezekkel az időszámításokkal egybetársított várakozásaik komoly csalódásokra adtak okot."

12. Lásd például Jehova Tanúi - Isten királyságának hirdetői WTB&TS, 1993. 626, 632-635, p. 709; Ébredjetek! 1993. március 22, 3-4. o.

13. The Watchtower, July 1, 1943, p. 205; August 15, 1943, p. 256; August 1, 1995, p. 17.

14. Kell hinned a Háromságban? 31.o.

15. Érveljünk az írásokból! 381.o.; Aid to Bible Understanding, p. 1544.

16. Az Őrtorony 1995. november 1, 8.o.; Érveljünk...! 217-218. o.

17. Érveljünk... ! 309. o.

18. The Watchtower, July 1, 1947, p. 204; November 15, 1981, p. 21.

19. Érveljünk...! 100, 175. o.

20. The Watchtower, October 1, 1967, p. 587; December 1, 1990, p. 19.

21. The Watchtower, October 1, 1967, p. 590.

22. Man's Salvation Out Of World Distress. . . (1975), p. 208; The Watchtower, October 1, 1975, p. 600.

23. Awake! August 22, 1978, p. 28; The Watchtower, October 1, 1978, p. 15.

24. Zion's Watch Tower Reprints, July 1879, p. 7; The Watchtower, June 1, 1952, p. 338; August 1, 1965, p. 479; June 1, 1988, pp. 30-31.

25. Zion's Watch Tower Reprints, December 1, 1903, p. 3282; The Watchtower, July 1, 1940, p. 200; May 1, 1978, p. 12; February 1, 1980, p. 16.

26. Watch Tower Reprints, September 1, 1916, p. 5952; The Truth Shall Make You Free, [1943 ed.], p. 312; The Watchtower, June 15, 1964, p. 20. Az Őrtorony Társulat elismerte, hogy ezért a tantételbeli változásért sok Jehova Tanúja fizetett az életével (The Watchtower, November 15, 1950, p. 441).

27. The Watchtower, August 1, 1919, p. 238; Jehova Tanúi - Isten Királyságának hirdetői, 1993, 163-164. o.; Az Őrtorony 1995. október 15, 19. 22-23. o.
 
További információ:

Apológia Kutatóközpont
H-1576 Budapest, Pf 22,
www.apologia.hu