You are here

Чотири небезпеки організації Свідків Єгови

Printer-friendly version

Чотири небезпеки організації Свідків Єгови

Свідки Єгови претендують на роль єдиної істинної християнської організації у світі. Вони стверджують, що усі інші церкви – чи то православні, католики, протестанти – помиляються, що Бог знищить тих, хто не належать до Свідків Єгови. Однак факти свідчать про те, що ця організація є культом, побудованим на обмані. Нижче ми розглянемо чотири причини, чому слід уникати спілкування з нею.

1. Свідки Єгови заперечують основоположні вчення Біблії

Організація Свідків Єгови заперечує, що Ісус Христос – Бог. Навпаки, вони називають Христа творінням, ангелом.

Однак Біблія чітко стверджує, що Ісус Христос, Син – Бог. Наприклад, у Посланні до євреїв сказано: "А про Сина: "Престол Твій, о Боже, навік віку". На це вказують й інші вірші: Івана 1:1, 14; 20:26-28; Дії 20:28, Римлян 9:5; Євреїв 1:3, 8-9; 2 Петра 1:1.

Свідки Єгови заперечують тілесне воскресіння Ісуса Христа. Навпаки, вони вчать, що Бог Отець знищив тіло Ісуса. В одній з їхніх офіційних публікацій написано: "Що ж сталось з Ісусовим тілом? … Єгова вважав потрібним забрати Ісусове тіло, так як Він забрав Мойсеєве" (Ви можете жити вічно в Раю на землі, с. 144).

Однак у Біблії чітко сказано, що тіло Ісуса Христа повернулося до життя, наприклад, в Євангелії від Луки 24:39: "Погляньте на руки Мої та на ноги Мої, – це ж Я Сам! Доторкніться до Мене й дізнайтесь, – бо не має дух тіла й костей, а Я, бачите, маю". Див. також Івана 2:19-21; Івана 20:26-28; 1 Коринтян 15:6, 14.

Свідки Єгови заперечують, що Святий Дух – Бог. Навпаки, вони вчать, що Святий Дух являє собою безособову силу, на кшталт електричного струму.

Однак у Біблії чітко сказано, що святий Дух – Бог, Дії 5:3-4: "І промовив Петро: "Ананію, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав? … Ти не людям неправду сказав, але Богові!" Див. також Івана 14:16, 17; 16:13-15; Римлян 8:26-27; 2 Коринтян 3:6, 17-18; Ефесян 4:30.

Свідки Єгови заперечують, що спасіння – Божий дар, який ми не можемо ані заробити, ані заслужити. Навпаки, вони вчать, що уникнути суду можна, лише вступивши до організації Свідків Єгови та працюючи на неї.

Однак у Біблії чітко сказано, що спасіння неможливо заробити, але можна отримати як дар від Бога, Ефесян 2:8-9: "Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то – дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився". Див. також Римлян 4:1-4; Галатів 2:16; Титу 3:5.

Свідки Єгови заперечують, що на грішників чекає вічне покарання. Навпаки, вони вчать, що всіх неправедних людей буде знищено, і у момент смерті вони припинять своє існування.

Однак у Біблії чітко сказано про вічне покарання грішників, Матвія 25:41, 46: "Тоді скаже й тим, хто ліворуч: "Ідіть ви від Мене, прокляті, у вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований". …І ці підуть на вічную муку, а праведники – на вічне життя".Див. також Матвія 18:8; 2 Солунян 1:8-9; Об’явлення 14:10, 11; 20:10, 15.

Свідки Єгови заперечують, що у людини є дух, котрий продовжує існувати після смерті тіла. Навпаки, вони вчать, що життя людини, як і життя тварини, припиняється у момент смерті.

Однак у Біблії чітко сказано, що людський дух продовжує свідоме існування після смерті, 2 Коринтян 5:8: "ми ж відважні, і бажаємо краще покинути дім тіла й мати дім у Господа".Див. також Луки 16:19-31; Филип’ян 1:23-24; Об’явлення 6:9-11.

Свідки Єгови вчать, що вічне життя в присутності БоЖій отримають лише небагато вибраних людей. Вони стверджують, що тільки 144000 вибраних Свідків Єгови можуть народитися згори і вічно жити з Богом на небесах. Решта Свідків Єгови залишаться на землі.

Однак у Біблії чітко сказано, що всі, хто повірили в Ісуса Христа, матимуть життя вічне у Божій присутності. Біблія описує цих людей як "великий натовп", Об'явлення 7:9, 15: "Потому я глянув, – і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто, з усякого люду, і племен, і народів, і язиків, стояв перед престолом і перед Агнцем… вони перед Божим престолом, і в храмі Його день і ніч Йому служать". Див. також Івана 3:15; 5:24; 12:26; Ефесян 2:19; Филип’ян 3:20; Колосян 3:1; Євреїв 3:1; 12:22; 2 Петра 1:10,11.

Свідки Єгови заперечують триєдність Бога (Трійцю) і вважають вчення про Трійцю вигадкою сатани. Вони відкидають усі місця Писання, де йдеться по божественну природу Ісуса Христа і Святого Духа.

Однак у Біблії чітко сказано, що Син і Святий Дух, як і Отець, є Богом. Цей факт у поєднанні з тим, що, згідно з Писанням, є тільки один Бог (Ісая 34:10; 44:6, 8), а Ісус в Матвія 28:19-20 говорить про ім'я (одне) Отця, Сина і Святого Духа, доводить, що Бог є Трійця, одна Істота у трьох Особах.

Наскільки небезпечно довіряти організації, котра заперечує основоположні вчення Біблії?

2. Свідки Єгови викривляють слова Отців Церкви

Свідки Єгови перефразують та виривають з контексту слова Отців Церкви, почасти опускаючи ключові моменти цитат. Це робиться для того, щоб надати достовірності неправдивим вченням Товариства Вартової Башти, особливо у тому, що стосується божественності Ісуса Христа і Трійці. Але якщо прочитати подані цитати у контексті, обман стає явним.

UПогляди Отців Церкви, викривлені
організацією Свідків Єгови
Свідки Єгови
стверджують:
Насправді Отці
Церкви писали:

Юстін Мученик, який помер десь у році 165 н.е., казав, що Ісус був створений ангелом, "інакшим від Бога, Який створив усе". Він казав, що Ісус був меншим від Бога і "нічого не робив крім того, що Творець… виявляв Йому робити й говорити".

(Чи вам вірити в Трійцю? с. 7) 

"І говорив Мойсею Ангел Божий у полум’ї вогняному з куща тернини і сказав: "Я – Сущий, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова…" […] І так юдеї, котрі завжди думали, що завжди Отець усього говорив з Мойсеєм, тоді як з ним говорив Син Божий, котрий називається і ангелом і апостолом, справедливо викриті пророчим Духом Божим і Самим Христом, що вони не знають ні Отця, ні Сина… Котрий, будучи первородним Словом Божим, є також Бог.

(Иустин Мученик. Первая апология, § 63.)

Тертулліан, який помер десь у році 230 н.е., навчав всевишність Бога. Він сказав: "Отець інакший від Сина (іншого), тому що є більший; так як той хто народжує є інакший від народженого; той хто посилає інашкий від посланого". Він також сказав: "Сина колись не було… На самому початку, тільки був Бог".
(Чи вам вірити в Трійцю? с. 7)
Бо ми… дійсно впевнено проголошуємо, що Двоє є Бог, Отець і Син, а з додаванням Святого Духа – навіть Троє.


(Тертуллиан. Против Праксея, гл. 13, пер. з англ.)

Оріген, який помер десь у році 250 н.е., сказав, що "Отець і Син є дві різних субстанції… дві істоти щодо суті", і що "в порівнянні з Отцем, [Син] є дуже мале світло".
(Чи вам вірити в Трійцю? с. 7)
У Трійці, звісно, не слід мислити нічого більшого чи меншого.
(Ориген. О началах, книга 1, гл. 3, § 7.)
…Але те, що сказано про Отця, Сина і Святого Духа, слід мислити вище усіх віків і вище всієї вічності…
(Там же, книга 4, гл. 1, § 28.)


Наскільки небезпечно довіряти організації, котра перекручує історичні факти, щоб виправдати свої вчення?

3. Історія Свідків Єгови повна неправдивих пророцтв.

Керівники Свідків Єгови претендують на владу говорити від імені Бога Єгови як пророки, однак багато їхніх пророцтв так і не здійснилися. Наприклад, вони передрікали, що Армагеддон та кінець світу настануть у 1975 році. Намагаючись приховати цю невдачу, більшість Свідків Єгови сьогодні заперечують існування такого пророцтва, хоча цей факт легко довести за допомогою їхньої власної літератури.1

Організація Свідків Єгови послідовно передрікала кінець світу в 1914, 1915, 1918, 1925 та 1942 роках. Вони обіцяли, що Авраам, Ісаак та Яків воскреснуть і повернуться на землю у 1925 році. Але щоразу вони помилялися.2 Біблія говорить, що нездійснене пророцтво є ознакою лжепророка (Повторення Закону 18:21-22).

Наскільки небезпечно довіряти організації, чия історія повна лжепророцтв?

4. Організація Свідків Єгови зловживає своєю владою.

Не дивлячись на численні нездійснені пророцтва, організація Свідків Єгови претендує на роль єдиної істинної релігії та вважає тільки своїх членів справжніми християнами. Вона стверджує, що ніхто не здатен пізнати духовну істину без її допомоги. Організація проповідує, що усіх не-Свідків буде знищено під час Армагеддону, а отримати спасіння можна, лише приєднавшись до неї.

Організація Свідків Єгови вимагає від своїх членів беззаперечного прийняття та виконання любого розпорядження або тлумачення Біблії, яке видає організація.

Наприклад, організація забороняє переливання крові. Рядові члени організації швидше помруть або дозволять померти своїм дітям, аніж порушать дане правило, хоча Писання ніде не називає переливання крові гріхом. За словами керівників Товариства Вартової Башти, будь-якого Свідка Єгови, що порушить заборону, буде знищено на початку Армагеддону – часу останнього суду.

Таким чином, керівники тримають членів організації у покорі за допомогою залякування та погроз. Для того, щоб вселити страх у серця своїх послідовників, вони й використовували пророцтва про кінець світу.

Наскільки небезпечно довіряти організації, котра зловживає своєю владою?

Наведені вище чотири пункти показують духовну небезпеку, приховану в організації Свідків Єгови. Можливо, ви захочете запитати: "У чому ж полягає біблійна Добра Hовина?" наступні чотири пункти розповідають про істинну Євангелію Ісуса Христа, як її викладено у Біблії:
 Як знайти мир з Богом

Сутність Біблії можна викласти у чотирьох наступних пунктах:

1. Наші гріхи відділяють нас від істинного й живого Бога

"Бо всі згрішили, і позбавлені Божої слави" (Рим. 3:23).
"Бо заплата за гріх – смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашім!" (Рим. 6:23).

2. Ми не можемо самі врятувати себе

"Бо жодне тіло ділами Закону не виправдається перед Ним, – Законом бо гріх пізнається" (Рим. 3:20).
"Він нас спас не з діл праведности, що ми їх учинили були, а з Своєї милости…" (Титу 3:5).

3. Ісус Христос – Боже вирішення проблеми наших гріхів

"Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне" (Ів. 3:16).
"Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, Праведний за неправедних…" (1 Петр. 3:18).

4. Ми повинні особисто прийняти Ісуса Христа вірою, щоб отримати прощення та м­­­ати вічне життя

"А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у Ймення Його" (Ів. 1:12).
"Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся" (Рим. 10:9).

Якщо ці істини Божого Слова торкнулися Вашого серця, Ви можете просто зараз попросити Бога пробачити Ваші гріхи й подарувати Вам нове життя у Христі. Ця проста молитва допоможе вам звернутися до Бога з просьбою про спасіння.
 Молитва

Всемогутній та милостивий Боже,
я визнаю, що згрішив проти Тебе вчинками, словами й думками. Я живу неправедно і не можу сам врятувати себе. Дякую Тобі за те, що Ти послав Свого Сина, Ісуса Христа, на смерть замість мене. Пробач мені, будь ласка, усі мої гріхи. Я приймаю Ісуса Христа, Котрий помер замість мене і воскрес із мертвих. Амінь.
 


 

ПОСИЛАННЯ

1. Вартова башта (англ.) за 15 серпня 1968 року;, с. 499; Служіння Царству (англ.) травень 1974 року, с.

2. Час уже близький (англ.) 1906 року, с. 99, 101; Час уже близький (англ.) 1915 року, с. 99, 101; Pastor Russell's Sermons, 1917 edition, p. 676; Довершена таємниця (англ.) 1918 року, с. 404, 485; Вартова башта (англ.) за 1 вересня 1922 року, с. 262; Вартова башта (англ.) за 15 вересня 1945 року, с. 288; Мільйони, які тепер живуть, ніколи не помруть (англ.) 1920 року, с. 88-90.
 


 

Щоб отримати детальнішу інформацію, звертайтесь до Центру апологетичних досліджень:

УКРАЇНА: 01001, Київ – 1, а/с В-92
Електронна пошта: Ukraine@apolresearch.org

ІНТЕРНЕТ: www.apolresearch.org